سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیددانا علی زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، شرکت مهندسیان مشاور آراد

چکیده:

امروزه گردشگری به یکی از اساسی ترین موضوعات در دنیای مدرن تبدیل گشته است و هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود به برنامه ریزی در این زمینه پرداخته است. گردشگری به مانند یک محصول اقتصادی وابسته به نظام عرضه و تقاضا می باشد. گردشگری در چارچوب عرضه به عنوان محصول گردشگری دارای عناصر پنج گانه ای می باشد که در واقع شکل دهنده محصول گردشگری در مناطق مختلف می باشند. این عنصر عبارتند از: ۱- جاذبه ها، ۲- دسترسی ها ۳- تأسیسات و تسهیلات زیربنایی، ۴- خدمات مهمان نوازی، ۵- عناصر سازمانی و نهادی. در این میان یکی از عوامل و پارامترهای اساسی که تأثیرات مستقیم زیادی بر گردشگری داشته و همواره در مباحث گردشگری به مقوله ای فراموش شده تبدیل شده است مبحث امنیت در گردشگری است. ا منیت گردشگری در یک ارتباط مستقیم با هم بوده و می توان گفت که بعد از عامل جاذبه، مهمترین عامل در شکل گیری محیط گردشگری، امنیت گردشگری است. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله که از نوع کاربردی- توسعه ای است در پی آن است که با روش توصیفی- تحلیلی، امنیت گردشگری و چارچوب های حاکم بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و بتواند نقطه شروعی برای مبحث امنیت گردشگری باشد.