سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدمرتضی حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
جعفر برومند پیروز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

واژه ریسک از معدود واژه هایی است که بشر با افزایش شناخت خود از محیط زندگی با آن آشنا گردیده است زیرا درک نموده که اغلب حوادث مهم در اثر منابع مختلف خطا از قبیل خطاهای سخت افزاری نرم افزاری سازمانی و انسانی رخ داده است با پیچیده شدن سیستم ها شناسایی منابع خطا و متغیرهای موثر در توزیع شدت و مقدار عدم قطعیت با استفاده از روشهای سنتی و متداول به سهولت انجام نمی گیرد لذا دستیابی به سطح معینی از درجه اطمینان و مشخص نمودن اجرا نامطمئن سیستم نیاز به استفاده از متدولوژی های پیشرفته دارد در مقاله حاضر سعی شده است با معرفی اجمالی تکنیکهای ارزیابی ریسک به بررسی درخصوص مراحل ارزیابی ایمنی و مدیریت ریسک پرداخته و بررسی های موردی را که دراین خصوص انجام شده یا از منبع مختلف جمع آوری گردیده است را ارایه نماید. دراین مقاله سعی شد ضمن ارایه شناختی کلی از مقوله مدیریت ریسک پروژه به مهمترین اساسی ترین مرحله از فرایندمدیریت ریسک یعنی شناسایی ریسک پرداخته شده و تکنیکهای آن نیز مورد بررسی قرارگیرد با بررسی شرایط نیازمندیها منابع موجود و متناسب با پروژه و ارکان آن می توان هریک از این تکنیکها را بکارگرفت . جدای از نتایج مفید حاصل شده در پروژه مورد بررسی نگارندگان هدف اصلی خودرا معرفی کاربردی تکنیکهای شناسایی ریسک براساس منتشر شده درسال ۲۰۰۴ و توسعه این مبحث در ادبیات اکادمیک ایران و نیز بکارگیری علمی و اصولی آن در صنایع PMBOK شرکت ها و پروژه ها می باشد.