سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند
محمدرضا رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
عبدالرضا مشروفه – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
سمانه بی آزار – دانشجو یکارشناسی ارشد

چکیده:

کاغذ پنجمین صنعت بزرگ مصرف کننده انرژی دردنیا است که به ازای هر تن محصول انرژی بیشتری نسبت به یک تن محصول صنایع استیل و آهن مصرف می کند همچنین این صنعت دردنیا نسبت به صنایع دیگر آب بیشتری به ازای هر تن محصول مصرف می کند و سطح بالایی از آلودگی آب و هوا را به وجود میآورد بازیافت کاغذ شیشه پلاستیک فلزات و … بدون اتلاف مواد یکی از دغدغه های سیستم مدیریت شهری دراغلب شهرهای بزرگ و مهم جهان است درمیان تمام مواد قابل بازیافت کاغذ به دلیل طول عمر محدود و فرسایش فیبرهایش به عنوان یک اولویت درسیستم بازیافت زباله شهری مطرح می شود درتهران روزانه ۷ هزار تن زباله به محل دفن زباله کهریزک منتقل می شود که ۱۰ درصد از کل زباله ها را کاغذ تشکیل میدهد از این رو روزانه ۷۰۰ تن کاغذ همراه با زباله دفن می شود ۷۰۰ تن کاغذ برابر با قطع سه هکتار جنگل در روز است و این فاجعه ای بس عظیم می باشد