سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سجاد گنجه ای – دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست، کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی
بابک امیدوار – دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست، دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه
بهرام ملک محمدی – دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست، دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه
خدیجه نوروزی خطیری – دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست، استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه

چکیده:

مهمترین اقدام پس از بروز سوانح، تخلیه اضطراری منطقه سانحه دیده به محل های سکان موقت و ارائه خدمات امدادی می باشد. با بروز سوانح، تقاضا برای استفاده از راه ها افزایش و سطح سرویس دهی راه ها به دلیل خسارات وارده کاهش می یابد. حفظ عملکرد شریان های حیاتی، مخصوصا راه برای پاسخگویی مناسب به هنگام بروز زلزله، ضروری می باشد. عدم وجود راه های ایمن و بهینه برای تخلیه اضطراری و امداد و نجات، باعث افزایش شدت خسارات ناشی از سانحه می شود. در حال حاضر در طراحی راه های شهری به شاخص های تخلیه اضطراری توجه شایسته ای نمی شود. با رعایت شاخص های پیشنهادی مدیریت بحران از قبیل ایمنی، ترافیک، طول مسیر و … در طراحی و تعیین راه های تخلیه اضطراری، فرایند تخلیه در کمترین زمان و از کوتاه ترین مسیر ممکن، بهینه می شود. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به اهمیت مسیرهای تخلیه اضطراری درون شهری و تعیین شاخص های موثر در طراحی آنها پرداخته می شود.