سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج ایمانی ساخسلو – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
حسین روحی بلویردی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
رفیعه هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
فرزاد ناز پری حسن پور – دانشجوی کارشناسی معماری

چکیده:

با اوج گرفتن جنبش طرفداری از حقوق زنان و جنبش دانشجویی پاریس از سال ۱۹۶۰ به این طرف که زیرساخت های نظری اروپا را تکان داد و مسایل جدیدی رامطرح کرد که دربسیاری از کشورهای جهان فراگیر شد. شهر مکان زندگی اجتماعی در جامعه مدنی است ،جامعه ای که در عین حفظ آزادی های فردی شهروندان ، زمینه کار ، بحث ، جریان اطلاعات ، مشارکت و… را برای گروه های مختلف انسانی بصورت مسالمت آمیز فراهم می کند . نقش پذیری زنان در اداره امور شهرها به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگران عرصه شهری در شکل گیری حکمروایی خوب شهری اجتناب ناپذیر و حیاتی است . نتیجه بررسی ها نشان می دهد به تحقیق حکمروایی خوب شهری ، بدون تعریف و تبیین کاربردی جایگاه ویژه زنان به عنوان نیمی از شهروندان شهر ، و اصلی ترین گروه های ذینفع و ذی نفوذ در اداره امور شهرها است.