سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریدون ناهیدی آذر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سارا خدمتی – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری
نسرین شاهی –

چکیده:

معماری ایرانی که ابتدا درمحدوده فلات ایران و سپس درحوزه نفوذفرهنگ ایرانی شکل گرفت همچون همه معماری هایی که ریشه درفرهنگ بومی دارند به اقلیم توجه داشته و تاپایان دوره قاجار آثار با ارزشی از خود به جای گذاشته است با حضور اسلام گسترش روزافزون آن و نیاز به آموزش تعالیم دینی سبب توجه به مکانی برای آموزش گردیده که درپی آن به عنوان اولین فضاهای آموزشی مسجد – مدرسه ها باترکیب هنر معماری و مفاهیم اسلامی شکل گرفتند که با گذشت زمان مفهومی بنام هنراسلامی دراین گونه از فضاها نمود پیدا کرد بررسی نمونه های به جای مانده نشان میدهد رنگهای به کاررفته درتزئینات ساختمان ها و ترکیب آنها با مضامین اسلامی متاثر از ویژگیهای اقلیم گرم وخشک و تاثیر هنراسلامی بوده است این مقاله به بررسی فضاهایی می پردازد که به طور مشخص به دلیل ویژگیهای اقلیمی شکل گرفته اند به منظور انجام این تحقیق از روش تحلیلی استفاده شده است و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است.