سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر خزائی پول –
حسین خزائی پول –
مرتضی خزائی پول –

چکیده:

کسب و بهره برداری ازتجربه ها ودانشهای نوین برای ایجاد تغییرات مستمرو تحولات بنیادین دربنگاه ها و ازسوی دیگر اکتشاف و بهره برداری از فرصت ها درقالب کالا ها و خدمات نوین به عنوان یک قابلیت برای افراد و بنگاه ها به ترتیب بهعنوان اهداف محوری نظریه های سازمان یادگیرنده و الگوی بنگاه کارافرین مطرح شده است شرکت هایی که به ارایه محصولات مطابق با نیازو خواسته ی مشتریان هدف می پردازند رضایت مشتریان خود را جلب کرده و درنتیجه درجایگاه بهتری برای بدست آوردن مزیت رقابتی پایدار هستند اما سوال اساسی که پیش می آید این استکه چه عواملی دررضایت مشتریان بنگاه های کارافرینی می توانند نقش داشته باشند که درمقاله حاضر تلاش شده است تا نقش نوآوری دررضایت مشتریان بنگاه های کارافرین مورد بررسی قرارگیرد.