سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامعلی مدیح – کارشناسی ارشد و مدرس دانشگاه

چکیده:

بی تردید انسان ها برای گریز اززندگی یکنواخت مادی و رسیدن بحیات طیبه به نمازنیازمندند نماز دریچه گفت گوگو با بینیاز مطلق است وقتی آدمی دل تنگ و خسته ازخاک سیر درافلاک را می جوید میتواند بانماز گستره اسمان ها را بپیماید قران کریم ذکر خدارا برترین داروی آرامیخش و شفادهنده معرفی می کند و نمازرامصداق بارز ذکر برمی شمارد ادمی با طمانینه و ارامش خود را بازمی یابد و وجود خود را با یادقادر مطلق پیوند میزند نماز پرچم اسلام استوارترین تکیه گاه و یاداور راه مقصد است با نمازفروتنی و خشوع صفا و پاکی دل و معرفت و کمال که همه ازنشانه های تعالی فرهنگی است به دست می آید درپرتونماز دل و جان آدمی پاکیزه می شود نماز سبب شسته شدن آلودگیهای جسمی و روحی و ریزش گناهان گذشته می شود و همچون سدی انسان را از الودگیهای آینده باز میدارد دراین مقاله سعی شده تا به مختصری ازنقش بی بدیل نماز درتعالی فرهنگی اشاره شود دراین پژوهش طور عمده به آن دسته ازفضائل نماز پرداخته می شود که نقش بیشتری و یا سریعتری دررفتار انسانها گذاشته و بشر را بسوی حیات طیبه رهنمون هستند