سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهساسادات موسوی – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی ابرکوه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد
زهرا زالی چهلخانه – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی ابرکوه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد
مریم غلامی – نویسنده مسئول: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو هیئت علمی، دانشکده پیراپزشکی ابرکوه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد

چکیده:

مقدمه: سبک زندگی شیوه ای نسبتاً ثابت است که فرد اهداف خود را بوسیله آن پی می گیرد. دین اسلام به عنوان یکایدئولوژی، ارائه دهنده کامل ترین سبک زندگی بشریت است و احکام و دستورهای آن حوزه های فردی، خانوادگی واجتماعی را در بر می گیرد. در آیین مقدس اسلام نماز جایگاهی والا دارد و عالیترین شکل ارتباط عاشقانه با خداونداست که اگر با تمام ابعاد و صحیح عمل شود انسانیت انسان را کامل میکند و او را از فساد و منکرات دور خواهد کرد واینگونه سبک زندگی فرد را تغییر می دهد.هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش و جایگاه نماز بر سبک زندگی وتعالی فرهنگی می باشد.روش بررسی: این مطالعه بصورت مروری و با استفاده از منابع معتبر علمی و اینترنتی گردآوری شده است.یافته ها: نماز آگاهانه در صورت انجام صحیح معجزه و اکسیری است برای سلامتی جسم، شادابی روح، اصلاح فردی واجتماعی. افراد جامعه دینی می بایست بنای فرهنگی و اصلاحی خود را بر نماز استوار کنند تا با اصلاح فردی، اصلاحاجتماعی در تمامی عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نمود پیدا کند و موجبات پیشرفت معنوی، اجتماعی ومادی انسان ها فراهم گردد.