سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسین مردانی نوکنده – دکتری فلسفه
ابوطالب کاویانی – نویسنده و پژوهشگر

چکیده:

ازهنگامی که خداوند برای هدایت و راهنمایی انسان پیامبرانی ازجانب خود فرستاد اقامه نماز را درردیف اول دستوراتخویش قرار داده و پیامبران یکی از عالیترین تکالیف خود و نوع بشر را نماز می دانستند ازآیات قران به خوبی استفاده میشود که تمام انبیای الهی نماز را به عنوان اولین تکلیف عملی و رابطه ای خلق با خالق اقامه کرده خانواده و امت خود را نیز به انجام آن دعوت کرده و اولین سفارش و اخرین وصیت آنان نیز درباره نماز بوده است چون نماز سرمشق پاکی معراج و نورمومن صفای باطن کلید تمامی خوبی ها شست وشوی دل سرچشمه پاکی و کمال رشته ی الفت بین بندگان خدا و سنگردردمندان است بهترین عامل موثر درارامش کامل روح انسان درمقابل ترس ها و اضطراب ها می باشد دراین نوشتار جایگاه نماز درزندگی انسان خصوصا ارامش روح و روان مورد تبیین قرارگرفته است.