سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد کاظم نژاد – مشاور مدیر عامل و مجری نظام پیشنهادها شرکت برق منطقه ای مازندران
سیدسعید موسویون – معاون منابع انسانی و مشاور مدیرعامل در نظام پیشنهادها شرکت برق منطق
حسین افضلی – رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران
حسین حبیبی – مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری شرکت برق منطقه ای مازندران

چکیده:

بارزترین مشخصه سازمان های یادگیرنده و دانش بنیان توجه به سرمایه انسانی بعنوان اصلی ترین منبع در پیشبرد وظایف و ماموریتها می باشد براین اساس دراین سازمان ها استفاده از دیدگاهها ایده ها و نظرات نیروی انسانی بعنوان یک اصل برای رهبران سازمان پذیرفته شدها ست برای دستیابی به دانش ضمنی همکاران استقرر هدفمند سیستم نظام پیشنهادها کمک شایانی را در پی خواهد داشت لذا شرکت برق منطقه ای مازندران با درک اهمیت این سیستم اهداف استراتژیک نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را تبیین و جایگاه ویژه ای را برای این سیستم در نقشه استراتژیک شرکت قائل شده است این مقاله به بررسی اجمالی جایگاه نظام پذیرش و بررسی در نقشه استراتژیک شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ا زمنظر پویایی و تداوم فعالیت ها پرداخته است.