سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید قدسی – تهران, اتوبان اشرفی اصفهانی، سیمون بولیوار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
علیرضا خجسته پور – تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، شرکت ایران خودرو حوزه مشاوران جوان، ص
جواد درویشی – تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، شرکت ایران خودرو حوزه مشاوران جوان، ص

چکیده:

میکروسیستمها در واقع مقیاس بسیار کوچک شده تجهیزات اطراف ما هستند. در گذشته ساخت این تجهیزات در رؤیاها پرورانده می شد، اما امروزه به جزء لاینفک زندگی انسانها بدل شده است. حال سؤال اینجاست که آیا خودروسازی های کشور در این حوزه وارد شده یا پیشرفتی داشته اند؟ و آیا عدم آگاهی و مداقه در این حوزه از فناوری می تواند تبعاتی را برای کشور به همراه داشته باشد؟ در همین راستا در مقاله حاضر، ابتدا شناخت و تعریف میکرو سیستمها، سیر تکاملی و کاربردهای گذشته و حال آنها مد نظر قرار گرفته اند. پساز آشنایی با این فناوری و جوانب و اثرات آن، جایگاه این فناوری در دنیا و رشد کشورها در آن و در حوزه خودرو شناسایی شده اند. در راستای سؤال تحقیق این نتیجه حاصل شد که خودروسازی های کشور در این حوزه تقریباً ورود نکرده اند، در صورتیکه در دنیا وابستگی عجیبی به این فناوری ایجاد شده است و کشور ما نیز به مصرف کننده بزرگی برای این حوزه تبدیل شده است. درنتیجه به جهت شرایط خاص کشور از جمله تحریمهای اقتصادی پی در پی، توانایی نیروهای متخصص و لزوم تقویت قوای کشور با سلاح دانش و فناوری، ورود کشور در این حوزه یکی از الزامات به نظر می رسد.