سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز محمدی یگانه – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه زنجان
مهدی چراغه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
حسین کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

مبحث امنیت غذایی محور اساسی رشد و توسعه ملی استقلال اجتماعی و سیاسی و انجام تصمیم گیری های مهم در عرصه بین المللی می باشد به همین علت دستیابی به امنیت غذایی یکی از اهداف اصلی در سند ۱۴۰۴ ایران می باشد توسعه مکانیزاسیون کشاورزی می تواند با افزایش تولیدات افزایش بهره وری تولید محصولات ارگانیک و سالم نقش اساسی را جهت دستیابی به امنیت غذایی ایفا نماید هدف مقاله حاضر بررسی نقش و جایگاه مکانیزاسیون کشاورزی در تحقق امنیت غذایی در چشم انداز ایران می باشد روش تحقیق بهصورت توصیفی – تحلیلی و ترکیبی و روش گرداوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای می باشد.