سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا عباس زاده – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ابوذر آریش – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمدهادی جاوید – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سیدعلی حسین پور – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

باتوجه به مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار درسطح جهانی و نامگذاری قرن ۲۱ به عنوان قرن محیط زیست و براساس دستورکار ۲۱ مهمترین بحث دربرنامه ریزیهای شهری رسیدن به توسعه پایدار ست که از مهمترین مولفه های آن پرداختن به محیط زیست محسوب می شود دراجرای دستورکار ۲۱ باتوجه به تاکید برنیروهای مردمی تحت پوشش تشکلهای غیردولتی نقش ویژه ای به شهرداری ها به عنوان مقامات محلی تفویض شده است درسند چشم انداز شهری مشهد ایجاد محیط زیست سالم به عنوان یکی از ابعاد محوری مطرح گردیده و دراولویت بندی مسائل عمده و اساسی درزمینه محیط زیست نیز دو اصل چگونگی توسعه شهر برپایه اصول پایداری اکولوژیکی و همینطور مقابله با فشارناشی از توسعه شهری برمحیط زیست برای کاهش پیامدهای توسعه دراین محیط مورد توجه قرارگرفته است دراین مقاله به تبیین و تشریح جایگاه مهندسی ارزش با توجه به این ملاحظات زیست محیطی دربرنامه ها درتشکیلات و ساختار مربوطه دراین سازمان های ذیربط شهرداری مشهد می پردازیم