سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی صمدی – رئیس جذب و استخدام و امور کارکنان شرکت کیسون

چکیده:

امروزه بسیاری از مدیران نقش اساسی دانش را در کسب مزیت رقابتی و دنبال نمودن اهداف استراتژیک سازمان درک نموده اند. با توجه به اینکه مدیریت دانش یک الزام رقابتی است، برای سازمان ها مهم است که بدانند آیا سازمان آنها آماده است؟ غالبا بدلیل نبود زیر ساخت های مناسب و پیش نیازهای مناسب استفاده از چنین فرآیندی نه تنها برای سازمان سود آور نیست بلکه هزینه بر خواهد بود.جهت کاهش ریسک پیشنهاد می شود که سنجش آمادگی برای مدیریت دانش در سازمان انجام شود. در این مقاله سعی گردیده است تا با بررسی عوامل مختلف نقش آن ها در موفقیت اجرای مدیریت دانش بررسی شده و شاخص های موثر در آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی مدیریت دانش تعیین و جایگاه منابع انسانی در این شاخص ها مشخص گردد.