سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

علی اصغر اصغری – مدرس گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
فریدون آزما – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده:

یکی از موضوعات مهم شناخت ایدئولوژی و ارزشهای انقلابات شعارهای آن است انقلاب اسلامی نیز دارای شعارهای زیادی است که در آن ها ایدئولوژی انقلابی وارزشها و اهداف انقلاب مطرح و منعکس گردیده است یکی از موضوعات مهمی که در شعارهای انقلاب اسلامی دیده می شود ارزشهای مربوط به ایثار و شهادت است که در قالب مفاهیممختلفی مطرح شده است هدف این مقاله بررسی شعارهای انقلاب اسلامی و استخراج و تزیه و تحلیل این گونه شعارهاست تا روشن شود این ارزشها و ارزشهای مربوط به آنها چه جایگاهی در شعارها و نهایتا در ایدئولوژی انقلاب اسلامی دارند این پژوهش که با روش تحلیل محتوا انجام شده است نشان داد که در میان ۳۵۷۵ شعار انقلاب اسلامی ۲۵۰ شعار حاوی مضمون ایثار و شهادت وجود دارد که خود حاوی حدود ۷۶۰ مضمون مربوط به ایثار و شهادت و ارزشهای مربوط به آن ها می باشند.