سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهرجو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سعید مجاهد – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امیر بختیاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

امروزه شرکتها بر طبق یک اصل پذیرفته شده، نیازمند تهیه صورتهای مالی در جهت تشریح عملکرد خویش بوده و به این موضوع به شکل شفاف در قوانین و مقررات مالی اشاره شده است. با این حال فعالیتهای یک شرکت فقط متوجه کسانی که در آن سرمایه گذاری مالی انجام داده اند، نبوده و گروههای دیگر هم بطور مستقیم و غیر مستقیم مانند کارمندان ، فروشندگان، مصرف کنندگان و مناطقی که شرکتها در آنجا فعالیت می نمایند را بر بر می گیرد. بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که همه شرکتها باید نسبت به این گروهها مسئول و پاسخگو باشند. ه دف از این پژوهش بررسی جایگاه مفاهیم اخلاقی در حسابداری در گزارشگری اجتماعی شرکتها می باشد. روش بکارگرفته شده در این پژوهش گزارشگری مسئلیتهای شرکت یا گزارشگری اجتماعی شرکت (CSR) می باشد و به توضیح مفاهیم اخلاقی در ارتباط با (CSR) و بررسی نظرات مربوط به ماهیت شرکتها و نحوه تعامل با جامعه ای که در آن فعالیت می کنند می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مدیران شرکتها تمایل دارند که گزارشگری اجتماعی شرکت را بصورت محدود و متناسب با هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران بکار گیرند. همچنین در مواردی دیده شده است که مدیران متتقدند فشارهای اجتماعی باعث ایجاد نیاز به پاسخگویی شرکتها شده است.