سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن زراعت پیشه – کارشناس ارشد معماری
سارا حسینی – دانشجویکارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

درمعماری همچون هنرواندیشه گاه به گاه شاهد پیدایش جریاناتی هستیم که سیری متفاوت ازجریان عمومی معماری را به نمایش می گذارند گاه این تفاوت تا آنجاست که حتی یافتن رابطه ای میان جریان عمومی معماری و آن جریانات امری دشوار می نماید باتوجه به معماری متفاوت و حوزه های اندیشه و هنر همچون وابستگی معماری به اقتصاد حوزه معماری الگوهایی خاص خود را خواهد داشت به همین سبب با بررسی و شناخت این جریان معماری و تفاوت ها الگوهایی خاص معهماری یافته خواهد شد زندگی ما تفکرها آثارها درخلا و فارغ ازشرایط محیطی شکل نمیگیرد چه به مقابله با آن محیط بپردازیم چه رنگ محیط را به خود بگیریم و چه خود را بی تفاوت به آن نشان دهیم حال دردنیایی به این آشفتگی و شکل گرفته از سطوح گوناگون آگاهی درهم تنیده چگونه به خلق اثر و به خلق چگونه اثری می پردازیم؟ آیا همچون تکه ای چوب که هم زمان درمسیر چند جریان آب قرارگرفته و هرلحظه بسویی می رود خواهیم بود یا به تلاش برای حضوری آگاهانه یدراین جریانات خواهیم پرداخت؟