سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید غلامی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، گروه مرتع و آبخیزداری.
رامین نقدی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، گروه جنگلداری.
ادریس تقوی سلیمی – کارشناس ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، دانشجوی دک

چکیده:

یکی از وظابف اصلی آبخیزداری مقابله با خطر سیلاب می باشد. سیلاب در طی چند دهه اخیر خسارات جانی و مال ی چشمگیری در شمال ایران وارد آورده است. شهر کیاسر در بخش جنوبی شهرساتان ساری در استان مازندران واقع شده است که دارای مشکل آبگرفتگی و سیلاب شهری است. از طرفی حوزه آبخیز بالادست شهر کیاسر یک حوضه کوچو جنگلی با پوشش متراکم می باشد و شهر بر روی عرصه شیب دار وا قع شده است. باوجود چنین شرایطیمطرح بودن خطر سیلاب امری دور از انتظار است، اما شواهد دال بر وجود مشاکل سیلاب و آبگرفتگی شهر کیاسر داشت. مطا عات آبخیزداری حو ه بالادست برای تعییی علل بروز مشکل و ارائه راهکارها انجام پذیرفت. در نهایت عللبروز مشکل سیلاب در خود شهر کیاسر و بد یل مدیریت نادرست شناسایی شد. بنابرایی مطا لعات آبخیزداری به منظور مدیریت شهری، جامع نگری در مدیریت منابع طبیعی و مقابله با بلایای طبیعی ا لزامی است.