سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عارفه یونسی ملردی – مهندس معمار دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری
حامد اسدی ملردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

چکیده:

مسائل زیست محیطی همچون گرم شدن کره زمین نازک شدن لایه ازن و … که اکثرا به علت نگاه استعمارگونه بشر به طبیعت ایجاد شده است درسالهای اخیر بهدغدغه ای برای بشر تبدیل شده که توجه به مسائل زیست محیطی را درتمامی حوزه ها به امری ضروری تبدیل کرده است و باعث ایجاد روندی نو به نام توسعه پایدار شده است یکی از حوزه های مهم توسعه پایدار مربوط به معماری و ساخت و ساز می شود که از آن به عنوان معماری پایدار یا معماری سبز یاد می شود معماری پایدار براساس اصولی شکل گرفته است و بهدنبال راهی برای کاهش آسیب صنعت ساخت و ساز برروی محیط منابع انرژی و طبیعت است یکی از اصول مهمی که درمعماری پایدار بایستی مورد توجه قراربگیرد استفاده از مصالح مناسب است عدم توجه به ویژگیهای مصالح باعث بوجود آمدن مشکلات زیادیمی شود این مقاله پس از بررسی معماری پایدار و اهداف و اصول آن به بررسی مصالح مناسب برای معماری پایدار و جایگاه ان می پردازد