سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد طالاری – کارشناس ارشد مدیریت – نخبه وظیفه معاونت پژوهشو فناوری هسا
عباس علیمحمدی – مدیر دانشو پژوهشهسا
علیرضا زارعان – معاون پژوهشو فناوری هسا

چکیده:

امروزه دانش به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک و نیز یک دارایی مطرح است و ارایه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی، بدونمدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امری سخت و بعضاً ناممکن است. لذا به عنوان یک پارامتر بسیار تاثیر گذار ،مدیریت دانشیا هنر ایجاد ارزش افزوده از این سرمایه ناملموس، از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در عصر دانایی و دانش محوری، مدیریت دانش در اولویت سازمانها قرار گرفته است. در واقع سرمایه فکری و مدیریت دانش به موضوع های بسیار مهمی در عرصه فعالیت های راهبردی سازمان ها تبدیل شده است و برای استفاده صحیح از این منبع پرمایه موضوع مدیریت دانش در دستور کار سازمان های پیشرو قرار گرفته است. از سوی دیگر صنعت هوایی نیز صنعتی است که در بسیاری از تخصصهای آن تجربه و مهارت حرف اول را می زند و حساسیت زیادی بر روی اعمال کارکنانش وجود دارد؛ به این خاطر که اولین اشتباه در این صنعت آخرین اشتباه است. صنایع هوایی برای بدست آوردن تجربه و دانش بعضاً هزینه های گزافی (مانند حادثه فضاپیمای کلمبیا و سقوط هواپیماها) پرداخت می کنند، که این امر نوع دانش صنایع هوایی را نسبت به صنایع دیگر خاص تر می کند.بنابراین در این مقاله ضمن بررسی مقدمات و تعاریف مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش در شرکت بوئینگ به عنوان بهترین تجربه در صنایع هوایی بطور جامع مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به شرایط شرکت هواپیماسازی ایران (هسا) پیشنهاداتی ارائه می گردد