سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

قدیر بصیرپور بیرق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،گروه حقوق،مراغه،ایران

چکیده:

شوراهای حل اختلاف که مترصد و مبنی بر حلّ و فصل دعاوی مردم از رهگذر ایجاد صلح و سازش میان متداعیین است از جملهمسایل مورد تایید و تأکید دین مبین اسلام می باشد که علیرغم ادله عقلی، آیات و روایات فراوانی بدان تصریح می کند که از آنجمله می توان به آیه امر به اصلاح میان برادران دینی بعد از اعلام برادری میان مومنان، اشاره کرد و علاوه بر آن حل و فصلدعاوی به شیوه مزبور، مورد اقبال حقوقدانان و منطبق بر موازین علم حقوق است چه آنکه شیوه مزبور علاوه بر قضاء زدایی ونداشتن هزینه سنگین دادرسی موجب کاهش تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی و بار منفی رسیدگی از طریق دادگاه می شود ولیعلیرغم همه این ها شوراهای حل اختلاف فعلی به دلیل نارسائی های همچون نداشتن نیروی کار متخصص و مغایر بودن مقرراتآن با برخی از اصول قانون اساسی مورد انتقاد است.