سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

محمدساعد محمودی – کارشناس دفتر صنعت و معدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی

چکیده:

چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، صنعتی و علمی کشور در شرایطی تهیه و تصویب که زمینه سازی برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور، مهمترین هدف آن عنوان می شد. در چشم انداز ۲۰ ساله، ایران کشور اول منطقه از لحاظ توان اقتصادی ، صنعتی، علمی و تکنولوژیکی مطرح شده است. با احتساب این موضوع ، صنایع دریایی کشور ما که فاصله زیادی با صنایع دریایی منطقه ای و جهانی دارد، باید از رشد دو چندانی برخوردار شود.
این مقاله در پی آن است که جایگاه صنایع دریایی را در برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که آیاد مفاد در نظر گرفته شده برای توسعه صنایع دریایی، توسعه مد نظر را محقق می سازد؟