سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده زهرا عقیلی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
مرجان محمد زاده –
عبدالرسول سلمان ماهینی –
حسین زارعی –

چکیده:

امروزه پدیده ی تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از مسائل اساسی محیط زیستی محسوب می شود. تغییر اقلیم در محیط شهری به دلیل وجود جزیره ی حرارتی و همچنین افزایش سطح رواناب ناشی از بارندگی از اهمیت بیشتری برخوردار است، به این علت که تغییر اقلیم این عوارض را تشدید خواهد نمود. بنابراین در مسئله ی مربوط به تغییر اقلیم در شهرها، دو موضوع پدیده ی جزیره ی حرارتی و افزایش سطح رواناب حائز اهمیت خواهند بود. فضای سبز به عنوان یکی از ارکان مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری، اثرات قابل توجهی در کنترل و بهبود تغییر اقلیم شهرها دارا می-باشد. لذا فضای سبز با کاهش دما و افزایش رطوبت و در نهایت کاهش پدیده ی جزیره ی حرارتی و همچنین کاهش رواناب، در ارتقا سطح آسایش شهروندان و در نهایت پایداری محیط شهری موثر خواهد بود. در این مطالعه سعی شده است تا ابتدا به مقایسه ی میزان اثرگذاری کاربریهای درون شهری بر اقلیم پرداخته شود. نتایج این مقایسات نشان می دهد که مرکز شهر، مناطق صنعتی و تجاری و خیابانها دارای گرمترین نقطه در شهر درصورت عدم حضور فضای سبز هستند. در ادامه راهکارهایی جهت مقابله با تغییر اقلیم به وسیله ی فضاهای سبز شهری ارائه شده است. این راهکارها در دو موضوع طراحی مناسب و استفاده از گونه های سازگار با شرایط تغییر اقلیم در سطح شهر جهت کنترل دما و کاهش سطح رواناب بیان گردیده اند. همچنین سازگاری محیط شهری با انواع ساختاری فضای سبز در سه نوع گذرگاه، لکه و ماتریس مقایسه گردید تا بتوان حداکثر استفاده ی ممکن را از فضای سبز در جهت کنترل تغییر اقلیم در محیط شهری نمود.