سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی رجب بیگی – دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی تهران
سیده الهام حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران،
سیده راحله حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور

چکیده:

در سازمانهای جدید، ارزش دانایی جایگزین ارزش دارایی شده است و میزان بهره وری و دور نمای رشد وتوسعه یک سازمان مستقیما بر محور دانایی و مهارت های کارکنان آن استوار است. دانش به عنوان منبع اصلیسازمانها و به عنوان یک سرمایه مطرح است. سرمایه دانشی، دارایی نهفته و پنهانی سازمانهاست که با مدیریت و اداره آن می توان به مزیت های رقابتی دست یافت. در روند پیاده سازی مدیریت دانش، تغییر فرهنگ سازمانیبسیار مهم است و وجود یک محیط مساعد برای برقراری ارتباط، همکاری، اشتراک و انتقال دانش و هم چنین شناسایی آسان دارایی های دانش سازمان، ضروری به نظر می رسد. به همین جهت در این مقاله تلاش بر این است تا نقش وجایگاه فرهنگ سازمانی در توسعه مدیریت دانش در سازمانها، مورد بررسی قرارگیرد