سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدهادی جهاندیده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

جایگاه فرهنگی ایثار و شهادتدر ادبیات انگلیسی و فارسی همواره در جهان بینی های مختلف فرهنگهای گوناگون و بطن متون ادبی ملل جهان مفاهیم ایثار و شهادت از جایگاهی اساسی و بحث انگیز برخوردار بوده اند بدان علت است کهحفظ هنجارهای عمومی و پاسداری از ارزشها و میراث فرهنگی هرکشوری نیازمند افرادی از خود گذشته است تا وجودشان را وقف این امور ساخهت و آماده هرگونه جانفشانی و ایثار باشند هدف ازاین پژوهش نیزآنست که با بررسی تطبیقی آثار نویسندگان منتخب به جایگاه فرهنگی ایثار و شهادت در ادبیات انگلیسی و فارسی پی بریم و در عین حال با تحلیل نگرشها و نظریات مختلف افق دید خود را نسبت به این مفاهیم گسترش دهیم اهمیت این پژوهش در کمک به ایجاد روحیه سلحشوری و تقویت فرهنگ شهادت طلبی موافق با همنوع دوستی در میان تمامی افراد جامعه بویژه نسل جوان خواهد بود در پژوهش حاضر روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی می باشد.