سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی مرادمند – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

درمقام و منزلت علم و دانش از دیدگاه قرآن کریم همین بس که درسوره علق می خوانیم که صفت اکرمیت خداوند متعال به سبب تعلیم دانش به انسان است و خداوند معلم اول درکل کائنات می باشد همچنین درسوره الرحمن ایات ۱-۴ خداوند خورا معلم قران معرفی نموده و می فرماید که بعد از آفرینش انسان علم بیان را به او آموخته است همچنین ارزش علم را از آیاتی می توان استنباط کرد که اشاره می کند اگر علم را از انسان بگیرند درردیف چهارپایان قرارخواهد گرفت طه ۵۴ اما چون انسان به زیور علم و دانش اراسته گردد درردیف ذات اقدس حق تعالی و ملائک مقرب قرار خواهد گرفت زیرا خلقت همه جهان آفرینش براین اصل استوار است کهانسان ها عالم شوند و حقایق امور را دریابند بقره ۲۶۹ علم از بزرگترین نعمت های الهی است که نصیب انسان شده و البته درقبال آن وظایفی را شامل حال او می نماید وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده یک شخص عالم است بسیار بیشتر از شخص جاهل می باشد و هرگز جاهل و عالم یکسان نیستند اگر عالم به علم خود عمل کند ! هدف ازانجام این پژوهش بررسی جایگاه علم عالم و عمل به علم و وظایف علما درقرآن کریم دین مبین اسلام و دراحادیث و روایات می باشد.