سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا نجفی ساروکلایی – شرکت توسعه کارنامک مشاوره ، آموزش ، تحقیق و خدمات مهندسی مدیرعامل

چکیده:

فرایند سفارش قالب برای قالب بندی پروژه های دارای سازه های بتنی تابع برنامه ریزی در روند اجرای پروژه برحسب گامهای مختلف اجرا می باشد این برنامه ریزی شامل تدوین روش اجرا طراحی نقشه های قالب و بررسی قالبهای موجود در کارگاه و خرید مورد نیاز جهت پوشش دادن به برنامه زمان بندی می باشد که می بایستی قبل از سفارش و عقد قرار داد مورد مطالعه تیم گروه بررسی کننده طراح و مجری واقع گردد. عدم کنترل کیفی مناسب در روند خرید ورق و ساخت قالب و همچنین طراحی صحیح برای اجرا برحسب موقعیت محلی سازه سبب میگردد که قالب پس از انتقال به کارگاه ساخت با مشکلات ویژه ای در مونتاژ سرهم کردن و اجرا مواجه گردد. این مقاله تلاش می نماید تا ضمن مطالعه موردی پیش آمده در کارگاه سازه آبگیر سد کارون ۴ ضرورت توجه شرکتهای مجری سازه های بتنی را به اهمیت و جایگاه طراحی قالب و قالب بندی جلب نماید و به هوشمندی سازمان ها در مراحل خرید کالاهای موثر در کیفیت در بعد زمان سفارش نحوه تکمیل مشخصات فنی ساخت حمل و مونتاژ سرهم کردن و آموزش اثربخش جهت اجرای مناسب و با کیفیت بپردازد.