سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدکاظم حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم
محمدرضا محبوب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم
ناهیدالسادات میرعنایت – کارشناس گروهجغرافیا
حسین قمری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

گردشگری هم اکنون به یکی ازصنایع مهم در دنیا تبدیل شده است بسیاری از تحلیل گران اقتصادی براین باورند که صنعت گردشگری با ایجاد ۱۰۰ میلیون شغل مستقیم پس از صنایع نفت و خودروسازی درردیف سوم صنایع مهمجهان قرارگرفته است و حتی انتظار میرود با افزایش حجم مسافرت ها و رونق گردشگری درکشورهای مختلف درسالهای آینده براهمیت این صنعت بیش از پیش افزوده شود گردشگری روستایی به عنوان یکی از گونه های گردشگری مطرح بوده که دربرگیرنده یک گرایش به ریشه ها یک احساس سنتی درحال رشد همراه با خواست درک تمامی ابعاد محیطی درتجربه گردشگری می باشد گردشگری روستایی به سبب عواملی همچون شهرنشینی علاقمندی به میراث طبیعی فرهنگی و تاریخی نگرانی های محیط زیست شیوه سالم زندگی شهری و امتناع از فرهنگ مصرف گرایی درسالهای اخیر شکل گرفته و توسعه یافته است هدف این پژوهش بررسی و تحلیل نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدارروستایی کشور است همچنین پژوهش حاضر به بررسی مزایای گردشگری روستایی در ایران می پردازد. همچنین بنابرنتایج این تحقیق برای رونق گردشگی روستایی باید ضمن شناسایی روستاهای دارای توانمندی لازم درزمینه گردشگری روستائیان را با هدف آشنایی با فواید گردشگری آموزش داد و زیرساختهای متناسب با حفظ هویت دینی و ملی روستائیان را ایجاد کرد.