سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدمحبوب ضیایی گیزابی –

چکیده:

دراین مقاله نقش کاربردی و نظری منشورسیاسی شورای ملی درنظام سیاسی درلابلای آخرین و جدیدترین قوانین اساسی کشورهای فرانسه با شمولیت اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب مورخ ۲۶ اوت ۱۷۸۹ با ۱۷ موادش و دیباچه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه مصوب ۲۶ اکتبر ۱۹۴۶ با ۱۶موادش و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مصوب ۱۹۵۸ و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ با آخرین اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ و قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مصوب و ۱۳۸۲ بررسی و مورد ارزیابی قرارگرفته است نخست مفهوم لغوی و اصطلاح شورا بررسی میکنیم سپس وجوه اشتراک و افتراق نقش سه کشور فرانسه ایران و افغانستان را درموضوعات مورد نظر و ارزیابی قرار میدهیم