سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسین محسنی – کارشناس ارشد زراعت
اصغر خدادادی – مدیرجهادکشاورزی شهرستان سوادکوه

چکیده:

کشاورزی متداول یا فشرده بر مبنای استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید و مصرف بی رویه مواد شیمیایی اعم از انواع کود و سموم و بکارگیری بیش از حد ماشین آلات کشاورزی بنا شده است، که بدلیل خسارات وارده به چرخه محیط زیست و بروزانواع آلودگی های آب، خاک ، افزایش هزینه ها و ناپایداری در تولید محصول در درازمدت با افت عملکرد و افزایش هزینه ها روبه رو است. امروزه سیستم هایجایگزین نظیر کشاورزی زیستی و کشاورزی پایدار کم نهاده بسرعت در حال گسترش می باشد. در کشاورزی پایدار کم نهاده توجه به کاربرد حداقل نهاده های ورودی درجهت رسیدن به حداکثر تولید و کمترین اثر زیان آور بر محیط زیست و با بهینهسازی استفاده از منابع و ترکیب مناسب اجزائ مختلف یک نظام زراعی و باغی نظیر گیاهان، حیوانات، خاک، اقلیم و انسان که بیشترین اثرات همیاری دو جانبه نسبت۸ درصد مساحت / به هم را دارند، مورد توجه قرار دارد. شهرستان سوادکوه با ۵۷ استان مازندران بر دامنه جنوبی سلسله جبال البرز قرار دارد. شرایط توپوگرافیمنطقه سبب ایجاد دو منطقه مجزا شده بطوریکه در شمال منطقه شیرگاه و دهستان کسلیان دارای آب و هوای معتدل و مرطوب خزری و در جنوب دهستان راستوپی و ولوپی دارای آب و هوای سرد و کوهستانی شده که موجب گشته بیش از ۶۳ نوع محصول زراعیو باغی در این شهرستان تولید گردد، که بیش از ۳۷ درصد مجموع تولیدات آن جزوئ محصولات سالم و عاری از باقیمانده مواد شیمیایی می باشد. بدون شک وجود شرایطآب وهوایی متفاوت و تنوع محصول و استفاده از ظرفیت های دانشگاهی با وجود چندین گرایش کشاورزی و منابع طبیعی در سطح شهرستان و نیروهای فعال در این بخشمی توان این شهرستان را جزوئ مناطق اصلی تولید محصول و غذای سالم به حساب آورد. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن معرفی انواع محصولات سالم و میزانتولیدآن در شهرستان ، به ظرفیت ها و مشکلات پرداخته شده و با ارائه راهکارهای علمی و عملی به گسترش هرچه بیشتر تولید محصولات سالم و کمک به پایداری در تولیدات کشاورزی با حفظ منابع آب ، خاک و تنوع زیستی و افزایش سلامت جامعه با مصرف غذای سالم و در نهایت بهبود اقتصاد خانوار کشاورز به گسترش این شیوه کشت و کار کمک نمود.