سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نعیمه خداداداد – کارشناس ارشد معماری عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
شبنم داودی – کارشناس ارشد معماری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اهر
محمد حسن موسی پور – کارشناس معماری

چکیده:

شناخت فنی و تکنیکی مواد و مصالح یک اثر تاریخی برای مرمت آن الزامی است، این مطلبی نیست که مورد شبهه و ایراد مرمتگران باشد اما وقتی شناخت مواد و مصالح و آسیب شناسی و درنهایت مرمت، زمان و هزینه بالایی را به خود اختصاص می دهد، این مسئله به ضرورت ایجاب می کند که برای مرمت یک اثر تاریخی شناخت مواد و مصالح و تکنیک ساخت و نحوه مرمت آن را مدنظر قرار دهیم در بحث آسیب شناسی و مرمت آثار تاریخی، ارتباطی مستقیم بین شناخت و ارزیابی ارزش آثار تاریخی وجود دارد به طوریکه ارزش و ارزیابی و شناخت در آثار تاریخی، فرآیندی پویا است که متناسب با شرایط طبیعی و موقعیت زمانی در حال تغییر و دگرگونی است و مسئله ادراک انسانی از محیط پیرامون خود نیز در ارزیابی و شناخت و درنهایت آسیب شناسی ومرمت آثار تاریخی مؤثر هست بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر شناخت فنی مواد و مصالح و ارزش آثار تاریخی سپس پرداختن به آسیب شناسی و نحوه مرمت آن است . مقاله حاضر مبتنی بر جمع آوری اطلاعات میدانی با تکیه بر مشاهدات عینی و کسب اطلا عات به شیوه کتابخانه ای بهره جسته است امید است این مقاله بتواند گامی هر چند کوچک در راستای این مهم برداشته باشد.