سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد رضا عاطفی –

چکیده:

شش سیگما یک برنامه بهبود استراتژیک است که از ابتدای پیدایش ان مراحل تکوین خود را از یک برنامه بهبود درسطح عملیات و باهدف بهبود عملکرد فرایندها تا حصول به هدف شش سیگما طی کرده است . اکنون با مشخص شدن نتایج قابل توجه واثراتی که شش سیگما بر شرکتها داشته است ، این رویکرد جایگاه خودر ا در برنامه های استراتژیک سازمان باز نموده است . گرچه در ابتدا بر وجه اماری و ابزاری شش سیگما توجه می شد اما با تاکید بر نتیجه گرایی ان و ارتباطی که اه داف شش سیگما با اهداف سازمانی پیدا کرده است ، غالب مدیران امروزی به دنبال استفاده از این رویکرد در جهت حصول به اهدافشان هستند . در این مقاله سعی شده است با بررسی ویژگیها ، دستاوردهای و اهداف شش سیگما و همچنین فرایند برنامه ریزی استراتژیک یک فرایند یکپارچه ا ز برنامه ریزی استراتژیک تا تعریف پروژه های شش سیگما را ارائه نماییم