سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

میترا آرامی – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی انرژی
سمیه احمدی – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی انرژی
امین جودزاده – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی انرژی
سورنا ستاری – دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی انرژی

چکیده:

افزایش روزافزون شدت مصرف انرژِ ضرورت ارتقا مدیریت تویلد و عرضه و همچنین تشکیل ساختار و سازماندهی مدیریت مصرف انرژی درکشور را نشان میدهد تشکیل شرکت های خدمات انرژی بمنظور نهادینه کردن بهینه سازی مصرف انرژِ ی دربخشهای مختلف کشور نه تنها براساس نیاز بازار بلکه برمبنای سیاست گذاریهای دولتی بدلیل منطقی کردن مصرف انرژی روشی موثر وکارای می باشد از سوی دیگر با توجه به هدفمند شدن یارانه ها شرکت های خدمات انرژی بهترین راه حل برای گذر از مرحله تثبیت قیمت ها می باشند که بهدو دسته سرمایه گذار و غیرسرمایه گذار تقسیم بندی می شود از مهمترین اقدامات یک شرکت خدمات انرژی تعیین روشهای امکان پذیر برای بهینه سازی مصرف انرژی تهیه تجهیزات ونصب آن و نیز مدیریت پروژه و درنهایت اندازه گیری میزان صرفه جویی بدست آمده باشد مهمترین تاثیرات این شرکت ها کاهش شاخص مصرف ویژه انرژی محدود شدن نرخ رو به افزایش ظرفت سازی نیروگاهی و درپی آن آلودگی های زیست محیطی بهبود الگوی تولید و بهبود ضریب استفاده از سیستم موجود و همچنین آزادسازی ظرفیت های عرضه برای حضور فعالتر در بازارهای بین المللی انرژی خواهد بود.