سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت علوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهراى جنوب
مهدی دوست کانی – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

شریانهای حیاتی نقش بسزایی در کاهش تلفات پس از وقوع بحران از جمله زلزله را دارا می باشند مهمترین شاخص برای مدنظر قرار دادن عملکرد این سیستمها هنگام بروز زلزله شاخص خرابی لرزه ای می باشد روش تحقیق بکار برده شده دراین مقاله براساس ارائه یک مدل شاخص خرابی کارآمد مطابق با کارآمدهایعددی و آزمایشگاهی صورت گرفته استوار می باشد دراین میان از برنامه های آماری SPSS برای کنترل و اعتبار سنجی مدل خرابی ارائه شده استفاده شده است نتایج ا ین تحقیق نشان میدهد که ا زدیدگاه اقتصادی شاخص خرابی شریانهای حیاتی یکی از ۴ شاخص اصلی خرابی هنگام بروز زلزله می باشد با مطالعه آماری و مقایسه دو سیستم نشان میدهد که اختلاف آماری معنی داری بین اطلاعات برداشت شده و مدل شاخص خرابی مشاهده نشده است P-Value<0.05