سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید شاه حسینی – عضو هیأت علمی دانشکده عمران محیط زیست ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر اسدی زاده – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله سعی بر ارائه یک الگوی صحیح از حرکت ساخت و ساز متداول به سوی صنعتی شدن ساختمان در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با موقعیت فعلی ساخت و ساز صنعتی در ایران می باشد. دلایل و عوامل مؤثر بر این حرکت در سایر کشورها، همچنیندر ایران به تشریح مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه به بررسی اجمالی متداول ترین روش های ساخت صنعتی، معایب و مزایای هر یک از این روش ها در مقایسه با روش های متداول می پردازیم. اولویت ها و محدودیت هایی را برای هر کدام از روش های ساخت صنعتی تعریف و بررسی می کنیم. در این زمینه به شناخت چالش های موجود در بکارگیری روش های ساخت صنعتی درایران می پردازیم. در پایان سعی بر ارائه راهکارها و الگوهایی در جهت تسهیل حرکت به سوی ساخت وساز صنعتی و ایجاد بستری مناسب برای هر چه صنعتی تر کردن ساخت و ساز در ایران، با توجه به موقعیت و امکانات بومی و بهره گیری از مزایای ساخت صنعتی نسبت به روش های ساخت متداول، می باشد.