سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هانیه اسکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
سارا ملکوتیان – استادیار گروه زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
شهروز حق نظر – استادیار گروه زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

منطقهی مورد مطالعه و دایک های جواهردشت در جنوب شرقی شهرستان رودسر در گوشهی شمال- شرقی نقشه زمینشناسی ورقه ١:١٠٠٠٠٠ جواهرده در پهنهی البرز قرار گرفتهاست. براساس مطالعات صحرایی انجام شده در محدوده مورد مطالعه، توده گابرویی نوع اول جواهردشت تحت تاثیر دایک ها وتوده های نفوذی با ترکیب و ضخامت های متفاوتی قرار گرفتهاست. این دایکها براساس مطالعات سنگ شناسی شامل دلریتها، ترونجمیتها، گابروهای پورفیری، دایکهای آندزیتی، دایک- های بازالتی، دایکهای آندزیتی بازالتی میشوند. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی انجام گرفته ، نمونه ها اکثراًً در مرز سری آلکالن و تولئیتی جای گرفته اند.با توجه به قرارگیری تعدادی از نمونه ها در محدوده سری ساب آلکالن و تولئیتی و بعضی دیگر در سری آلکالن، این سنگها جزء سری انتقالی یاتحولی (ترانزیشنال) محسوب می شوند. در نمودارهای تشخیص جایگاه های تکتونیکی ، نمونه های بازیک منطقه در محدوده بازالت های داخل صفحه قاره ای و نمونه های ترونجمیتی در محدوده گرانیت های داخل صفحه واقع شده اند . مطالعه بر روی روند الگوی عناصر کمیاب ترونجمیت های منطقه و مقایسه آن ها با مقادیر پوسته ای همچنین الگوی تقریباً هموار عناصر REE بهنجار شده با پوسته قاره ای فوقانی به نظر می رسد، این ترونجمیت ها از ذوب سنگ های پوسته قاره ای فوقانی حاصل شده اند.