سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو رفیعی – دانشجوی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر تهران

چکیده:

فضاهای شهری عرصه ای برای ظهور فعالیت ها و تعاملات اجتماعی می باشند. حضور انسان در فضای شهری مستلزم بستری مناسب جهت پاسخگویی به نیاز های اوست. در این راستا شناخت انسان و ویژگی های محیط زندگی او و چگونگی برقراری رابطه میان این دو عامل اهمیت دارد. این مقاله مروری تحلیلی بر دانش روانشناسی محیطی، رابطه ی دو سویه بین محیط و انسان و مکاتب این حوزه داشته است. در این بررسی مشخص گردیده که رفتارها با گذر زمان و با توجه به ارزش های حاکم بر جامعه تغییر پذیرند. به طوری که فرهنگ یکی از مهم ترن عوامل تاثیر گذار بر این مبحث می باشد. طراحان با شناخت نیازها ،احساس ، ادراک مردم نسبت به محیط پیرامون با ایجاد شرایط مناسب موجب حضور افراد در فضاهای شهری خواهند شد.