سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد عباسی – کارشناس ارشد روانشناس تربیتی
محمد حجتی – کارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبیقی

چکیده:

موفقیت مدارس به این بستگی دارد که معلمان به فراتر رفتن از وظایفی که برای رسیدن به اهداف مدرسه از آنها خواسته شده تمایل داشته باشند اما امروزه بیش از هر زمان دیگر مدارس با نیروهای بازدارنده ای مواجه اند که توانایی آنها را برای برانگیختن معلمان برای درگیر شدن در رفتارهای فراتر از نقش محدود می کند اسماچ و بوگلر ۲۰۰۳ به نقل از اسماچ و ران ۲۰۰۷ ص ۳۹ چون مدارس نمی توانند انتظار داشته باشند رفتار های مورد نیاز برا ی رسیدن به هدفها بواسطه توضیحات مشخص شده در مشاغل رسمی بدست آید بنابراین رفتار شهروندی سازمانی نقش مهمی در رسیدن مدارس به اهدافشان بازی می کند جورج و بریف ۱۹۹۲ به نقل از اسماچ و ران ۲۰۰۷ ص ۳۹ و می تواند به موفقیت آنها کمک کند رفتار شهروندی سازمانی یکی از رفتارهای فراتر از شغل رسمی است و برای بقای مدارس ضروری می باشد.