سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پرستو قائمی – گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
پیمان قائمی – گروه انگل شناسی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مرجان اسمعیل زاده نصیری – گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

چکیده:

اسلام به عنوان کامل ترین دین برنامه مدونی برای شیوه زندگی مومنان داشته و برای واژه های حلال، حرام و مکروه در حوزه صنایع غذایی تفاسیری دارد که با درنظر گرفتن تاثیر آنها در سلامتی انسان و ضع شده اند حلال در دین اسلام به معنی مجاز بودن برای مصرف و کاربرد است خوردن غذای حلال و پاک یکی از دغدغههای اصلی مسلمانان کشورهای غیراسلامی و گاها اسلامی می باشد یکی از اصول مهم در تولید غذای حلال ذبح اسلامی است باید مطابق با اصول خاصی انجام شود بدین صورت که باید توسط شخص مسلمان معتقد و گاه به روشهای ذبح اسلامی انجام شود حیوان باید زنده و دارای علائم حیاتی بوده و ربه قبله باشد عبارت بسم الله باید قبل از ذبح هر حیوان ذکر شود ضمنا وسیله ذبح باید فلز تیز باشد و طان آن باید نای، مری شاهرگ اصلی و رگهای گردن کاملا قطع شوند.