سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

یوسف زین العابدین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رشته جغرافیای سیاسی

چکیده:

پس از جنگ جهانی دوم ایالاتمتحده آمریکا جهت مقابله با شوروی سابق و نفوذ هرچه بیشتر برخاورمیانه کنترل خلیج فارس را جز استراتژی منافع ملی خودتلقی کرد به این ترتیب به تدریج با بیرون کردن رقبای خود انگلیس و فرانسه از خلیج فارس نفوذ و حضور خود را در این حوزه تحت عنواندکترین های مختلف دو ستونه، نیروهای واکنش سریع، کنترل کمانی و … و بالاخره خاومیانه بزرگ دنبال می کند البته ابتدا ایالات متحده آمریکا مستقیما درمنطقه حضور نداشت و از طریق هم پیمانان خاورمیانه ای خود بخصوص ایران سالهای ۷۹-۱۹۵۹ ژاندارم خلیج فارس بود و عربستان سعودی کنترل منطقه را در اختیار داشت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به دنبال آن پایانجنگ سرد و بخصوص بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ فرصت و توجیه مناسبی برای ایالات متحده آمریکا به وجود آمد تا با اشغال افغانستان و عراق به طور مستقیم در حوزه خلیج فارس حضور پیدا کند و برای تداوم این استراتژی پایگاه های متعددی را در منطقه به اصطلاح خاورمیانه بزرگ مستقر ساخته است.