سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن عالی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

چکیده:

امروزه نقش حسابرسی داخلی درپویایی و سلامت نظام مالی شرکت ها برکسی پوشیده نیست حسابرسی داخلی از زمان پیدایش خودتاکنونتغییرات گستردها ی داشته است رسوایی های مالی بزرگ اوایل قرن حاضرو سقوط شرکت های بزرگی مانند ورلدکام و انرون سیاستگذاران عرصه های مالی و حسابداری را به تفکر درباره تقویت ارکان راهبری و نظارتی شرکت ها واداشت شاید بتوان تکامل حاکمیت شرکتی را نتیجه همین تفکرات و اقدامات دانست این مقاله سعی دارد تا با بررسی سیرتاریخی حسابرسی داخلی و مروری برتعاریف ان جایگاهآن را درنظام حاکمیت شرکتی نشان داده و سپس با نگاهی به نقش آن درنظام مالی کشورمان اهمیت ایجاد و فعالیت واحدهای حسابرسی داخلی درشرکت های ایرانی را نشان دهد.