سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین فرهادی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی
کبری خلج –
محمدکاظم سوری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مشکلات بخش کشاورزی درزمینه تولید بذراصلاح شده می باشد بطوریکه این بذور درهمه ارقام کشاورزی یا وجود دارد یا ناکافی است و با توجه به ضرورت تجدید بذر مورد استفاده کشاورزان درکنتر از حداقل سه سال نیاز به واردات بذور اصلاح شده شدت بیشتری دارد درحال حاضر کشورهای وارد کننده بذرمادر رادراختیار ما قرار نمیدهند بنابراین بعد از یکبار استفاده ظرفیت تولید آن کاهش یافته و دوبارهباید ازبذر اصلاح شده استفاده شود که مفهوم ان وابستگی به محصول وارداتی است بنابراین نیاز به بذر اصلاح شده درکشور ما جدی است درحال حاضر کلم قرمز از جمله محصولاتی است که بذراصلاح شده ان درداخل تولید نمی شود و بذر آن از خار ج از کشور وارد می شود براساس آمارهای موجود مقادیر زیادی ارز جهت خرید این بذور اصلاح شده مصرف می شود بررسی های موجود نشان میدهد پیشرفت های کشور درزمینه تولید بذر اصلاح شده پتانسیل تولید بذر اصلاح شده کلم قرمز را نیز دارد و توجه به این نکته اساسی است که مسائل مروب به تولید بذر اصلاح شده هرگیاهی بستگی به ویژگیهای خاص آن گیاه دارد و راه حل ها یممکن نیز درطی سالهای تجریه بدست [واهد و تولید بذراصلاح شده کلم قرمز نیز با توجه به پیشرفت های برنامه های اصلاحی دراین زمینه امکان پذیرخواهد بود