سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید تابلی – استادیار دانشگاه پیام نور کرمان
نجمه کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

صنعت توریسم به عنوان دومین منبع درآمد ارزی اکثر کشورهای جهان به شمار می اید با توجه به اینکه ایران جزء ده کشور نخست جهان درزمینه جاذبه های توریستی می باشد و این صنعت می تواند جانشین اقتصادتک محصولی نفت گردد اما به علت چالشهای این صنعتدرایران از جمله مسائل اجتماعی و ارزشی دستیابی به درآمدهای این صنعت از راه جذب توریست های تفریحی امکان پذیر نمی باشد. توجه به توریسم پزشکی می تواند منافع اقتصادی اجتماعی بالایی برای کشور ما و بویژه استان فارس را دربرداشته باشد هدف از انجام این تحقیق بررسی و تبیین جایگاه توریسم درمانی دراقتصاد کشور و بویژه استان فارس می باشد نوع این تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق مستندات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور ونگرش پزشکان و اساتید بیمارستهای علوم پزشکی استان کرمان و فارس صورت گرفته است نتایج تحقیق حاکی از آن است چون سراغاز علم پزشکی درجهان اسلام کشور ایران بوده و تئوری های پزشکی ابن سینا و طب سنتی جهان اسلامی شهرت جهانی دارد و از طرفی توریسم پزشکی صرفا بستری شدن دربیمارستان ها نمی باشد لذا سهم بازاری(market share یا کشور ما بویژه استان فارس تا سال ۲۰۱۵ حداقل به میزان نیم میلیوندلار یعنی یک دهم درآمد بازار جهانی را میتواند به خود اختصاص دهد.