سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسنا بیات – دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

موضوع مقاله جایگاه تفکر علمی در توسعه علم است. هدف بررسی جنبه های مختلف تفکر علمی و اهداف آموزشی و تربیتی آن در آموزش می باشد. تفکر علمی بر گستره وسیعی از آموزش و پرورش سایه افکنده و با بخش هایی چون رشد اجتماعی، شناختی، روانی و رشد علمی دانش آموز مرتبط است. در آموزش های سنتی معلم به عنوان فردی فعال و فراگیر موجودی منفعل در کلاس بوده که با این وضعیت نباید از آموزش انتظار توسعه علمی داشت. بلکه باید در تدوین کتاب های درسی و فضای آموزشی تغییراتی ایجاد نمود. آنچه در آموزش مدنظر است، توجه به جنبه های مختلف علم و به کارگیری درست امکاناتی است که علم در اختیارمان قرار می دهد. هر گونه بی توجهی به این مطلب عواقب ناخوشایندی به همراه دارد که هم اکنون شاهد آن در سراسر جهان هستیم. نکته دیگر این که برای استفاده مطلوب از امکانات آموزشی درک عمیق پدیده های مختلف علمی ضروری است که با حفظ طوطی وار مطالب نمی توان از امکاناتی استفاده کرد که شناخت درستی از آن نداریم. روش جمع آوری اطلاعات در این مجموعه توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بوده و نتایج این بررسی بیانگر آن است که توسعه علم از درگاه تفکر علمی نیازمند زمینه هایی است که فراگیران با مسائل کتاب درسی درگیر باشند و این مهم با بهره گیری از روش های تدریس سنتی عملی نخواهد شد. پس معلم با اتخاذ رویکرد جدید در تدریس می تواند در کلاس فرصت هایی را جهت شکوفایی تفکر علمی دانش آموزان ایجاد کند.