سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حبیب کارکن بیرق – دانش آموخته فلسفه و حکمت اسلامی

چکیده:

از آنجایی که خداوند متعال رب العالمین است طبعا کتاب منزل او نیز بهترین و برترین کتاب تربیتی برای نوع بشر خواهد بود و تربیت دراین معنا بسی عامتر از معنایی خواهد بود که امروزه متداول است لذا مباحث تربیتی ای که درقران کریم وجود دارد ناظر به تربیت عمومی نوع بشر است و هدف و غایت آن ربوبی ساختن انسان است و از این رو قشرخاصی را مدنظر قرارنمیدهد این مقاله براین باور است که علاوه برمباحث تربیتی مذکور می توان دلالتهایی را نیز برای تعلیم و تربیت به معنای متداول ان از قران کریم و روایات معصومین ع استخراج کرد بنابراین دراینمقاله سعی شده است تا با عنایت به برخی از آیات و روایاتی که درحوزه تفکر و تعقل مطرح شده اند دلالت های تربیتی انها برای تعلیم و تربیت به معنای مصطلح و متداول آن استنباط گردد.