سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی امینی نسب – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست مجتمع آموزش عالی بهبهان
مریم قهرمان پوری – دانش آموخته گروه محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تالابهای دریاچه پریشان و دشت ارژن ودریاچه نیریز و کمجان از مهمترین تالابهای بین المللی استان فارس به شمار می روند از نظر گونه های پرندگان در خطر تهدید حداکثر ۳۲ درصد تالاب های بین المللی ایران دارای بیش از ۳ گونه پرنده در خطر تهدید هستند که هر دو تالاب بین المللی استان فارس نیزجزو آنهایند از نظر گونه های پرندگان درخطر تهدید جهانی حداکثر ۲۷ درصد تالاب های بین المللی ایران بین ۳ تا ۵ گونه پرنده در خطر تهدید جهانی دارند که تالاب های دریاچه پریشان و دشت ارژن بیش از ۵ گونه پرنده در خطر تهدید دارند درحالیکه دریاچه نیریز و کمجان دارای ۳ گونه پرنده در خطر تهدیدجهانی هستند از نظر جمیعت کل پرندگان ۵۰ درصد تالاب های بین المللی ایران دارای بیش از ۱۰۰۰۰۰ پرنده هستند که تالاب های بین المللی استان فارس نیز جزو آنها قرار می گیرند از نظر ۱ درصد جمعیتهای نسل آور پرندگان حداکثر ۲۷ درصد تالاب های بین المللی ایران بیش از ۵ گونه پرنده زادآور دارندکه فقط تالابهای دریاچه پریشان و دشت ارژن در استان فارس این شرایط را دارا می باشند.