سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی مصطفوی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته

چکیده:

توسعه فرایند و یک جریان نظام مند مبتنی بر اندیشه می باشد که به دنبال جایگزینی وضع مطلوب به وضع موجود از طریق احیا و تاثیرپذیری ظرفیت های بالقوه است فرایند توسعه در زمینه های مختلفی رخ میدهد ا زجمله این زمینه ها گردشگری می باشدگردشگری مجموعه و نظامی از عناصر به هم پیوسته می باشد که در تمامی مراحل با هم در تعامل می باشند از جمله این عناصر زیرساخت ها می باشند که از نقش حیاتی در فرایند گردشگری و توسعه آن دارا می باشند فراهم شدن دسترسی های مناسب و همچنین زیرساختهای مورد نیاز همچون آب، برق، مخابرات ، بهداشت و درمان از اصول مهم برنامه ریزی توسعه گردشگری است زیرساختهای همخوان با توسعه فعالیت های بخشی یکی از فاکتورهای مههم موفقیت در توسعه گردشگری بوده و درصورت فقدان و توسعه نیافتگی یکی از موانع اصلی توسعه گردشگری خواهند بود آنچه که در توسعه زیرساختها قابل توجه است استفاده جامعه میزبان از این تسهیلات است بدینگونه توسعه گردشگری منجر به توسعه فرابخشی درجامعه میزبان بخصوص جوامع شهری و روستایی شده و میزان رضایت از زندگی مردم بومی را افزایش می دهد در واقع کاربردهای چند منظوره زیرساختها درگردشگری می تواند به پرداخت هزینه زیرساختها که منافع اقتصادی – اجتماعی گردشگری را در بر می گیرد یاری رساند.