سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مائده خردمندی – دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد قوچان
طاهره نصیری –

چکیده:

بیوتکنولوژی روشی نوین که با دستیابی به شیوه های کاربردی فناوری موجودات زنده می توان محصول بیشتر وحتی بهتر تولید نمود. دراین علم از علوم مختلف بطور مستقیم یا غیرمستقیم از موجود زنده یا فراورده های آن دراشکال طبیعی یا تغییر یافته به کارگرفته می شود درقرن ۲۱ با توجه به افزایش بی رویه جمعیت و نیاز به تامین مواد غذایی بیوتکنولوژی درکشاورزی مورد توجه خاص قرار گرفته که استفاده ازا ین تکنیک می تواند سبب تولید گیاهان زراعی تراریخته پرمحصول و مقاوم به آفات و افزایش تولید شیروگوشت دام گردد بطوریکه مصرف هزینه و انرژی کمتر بوده ضایعات حداقل هستند و کمترین اثر مخرب برمحیط زیست را درپی خواهد داشت دراین مقاله به بررسی نقش بیوتکنولوژی وجایگاه آن در تولید غذای عملگرا اشاره شده است.