سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عالمه ده نبی – کارشناس ارشدپرستاری علوم پزشکی سبزوار

چکیده:

آرامش و اطمینان روانی یکی ازاصلی ترین نیازهای بشر است بطوریکه میتوان گفت هدف تمامی انسانها رسیدن به بهداشت روانی است علم روانشناسی بدنبال فراهم کردن این شرایط برای انسانها است امروزه درعصرعلم تکنولوژی و صنعت با فاصله گرفتن ازبشریت ازسرچشمه های اصیل ارامش این علم بطور جدی موردتوجه جوامع بشری قرارگرفته است قران کریم بعنوان کتاب انسان ساز توجه جدی به بعدروانی انسان دارد و دراین زمینه ایات زیادی وجود دارد که بطور مستقیم درقران به موضوع بهداشت روانی درزمینه های مختلف اعتقادی روحی وطبیعی و راه کارهای رسیدن به آن ازطریق ایمان توکل امید به رحمت الهی دعا نماز ذکر صبرواستقامت و… پرداخته شده است این مطالعه درصدد تبیین بررسی جایگاه بهداشت روانی ومولفه های مربوط به آن درقران است روش این تحقیق توصیفی – تحلیلی وابزارجمع اوری داده ها کتابخانه ای است